Cookies

Harsen.info maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Wilt u alle informatie op deze website zien? Accepteer dan het gebruik van cookies. Acceptatie van cookies zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat u de sociale media plugins zoals Add this, YouTube en Facebook kunt zien en gebruiken. Let op: gebruik van dit soort plugins kan ertoe leiden dat u ook cookies van deze externe plugins activeert. Wij verwijzen u in dit verband naar de privacy pagina’s van respectievelijk Add this, YouTube en Facebook.

Harsen.info verwerkt voor het overige geen persoonsgegevens. U kunt ons geen emails sturen. Er staan zelfs geen analytische cookies meer op de site. Er wordt ook niets aan derden verstrekt. Gebruik van deze site betekent dat u instemt met het gebruik van de cookies.